ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Επωνυμία: YILDIZ DUKKANI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός Τίτλος: YILDIZ DUKKANI

Νομική Μορφή: Μονοπρόσωπη IKE

Σύσταση εταιρίας: 12/06/2017

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 142842707000

Επιμελητήριο: ΕΒΕΠ

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 800846300

ΔΟΥ: Γ’ ΠΕΙΡΑΙΑ

Έδρα Επιχείρησης: Αλκιβιάδου 185 – Πειραιάς –  Τ.Κ. 18535

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Α.Φ.Μ.: 159776900

Επωνυμία: Zay Michos Gozde

Είδος Σχέσης: Διαχειρίστρια

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Α.Φ.Μ.:  800838879

Επωνυμία: Yildiz Dukanni Internet Hizmetleri ve Sanal Magazacilik Ticaret A.S.

Είδος Συμμετοχής: Μοναδικός Εταίρος

Ποσοστό Συμμετοχής: 100%

COMPANY DETAILS

Name: YILDIZ DUKKANI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Distinctive Title: YILDIZ DUKKANI

Legal Form:  Single Member P.C.

Company set up: 12/06/2017

GEMI Number: 142842707000

Chamber of commerce: PCCI

Tax Registration Number: 800846300

Tax Office: C’ Piraeus

Registered office: Alkiviadou 185 – Piraeus –  P.C.. 18535

REPRESENTATIVES’ DETAILS

Tax Registration Number: 159776900

Name: Zay Michos Gozde

Type of relationship: Administrator

PARTNERS’ DETAILS

Tax Registration Number:  800838879

Name: Yildiz Dukanni Internet Hizmetleri ve Sanal Magazacilik Ticaret A.S.

Participation Type: Single Partner

Holding Percentage: 100%

Sepetiniz

No products in the cart.
70 ₺ Üzeri Ücretsiz Kargo
Hit Enter to search or Esc key to close